Contact

 

Repetities:  

                Elke dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur onder leiding van  

                                                  JENNY VAN ARK.

                Begin- en einddatum van de repetities staan op de ledenpagina.

                De repetities worden gehouden in:    De Weijenbelt

                                                                           Campherbeeklaan 82

                                                                           Berkum  (Zwolle)  

                                                                           telefoon 038 - 4537409

 

Samenstelling bestuur:

                    Voorzitter:                Jan Schoorlemmer

                    Penningmeester:        Joke Ludeking

                    Secretaris:                Bea Bekkink

                    Algemeen:                  Gea Stel

                    Algemeen:                  Jan van Vilsteren

                    Erelid:                        Piet Backers     

Correspondentieadres:

                   Bea Bekkink secretaris

                   Reviuslaan 35

                  8024 CD Zwolle                          telefoon: 038 - 4540967

                         email:              fambekkink@home.nl

                         url (website)  : www.thesecondvoiceszwolle.nl 

 

Kamer van Koophandel:  Regio Zwolle 05069586

Huishoudelijk reglement en statuten zijn in te zien en te verkrijgen bij de secretaris.

 

Bankrek.nummer:  Rabobank    NL85RABO0141084928      

                                                        tnv. The Second Voices Zwolle